Parcul Natural Porţile de Fier

Activități

Sustenabilitate proiect

       Prin implementarea activităților proiectului se preconizează îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor de pădure și de zone umede precum creșterea nivelului de cunoştințe, informare şi sensibilizare a comunităților locale și a factorilor de decizie locali cu privire la beneficiile furnizate de serviciile ecosistemelor precum și cu privire la importanța menținerii acestora într-o stare bună.

        Deasemeni, proiectul vine cu soluții pentru stoparea/reducerea efectelor distructive asupra ecosistemelor de pădure și de zone umede ca rezultat al unor activități antropice ( incendii și braconaj).

        Obiectul de activitate îl reprezintă conservarea şi utilizarea durabilă a patrimoniului natural, obiectiv de interes public major şi componentă fundamentală a strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, în scopul  protecţiei şi conservării unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic din bazinul Dunarii şi din cel al Carpaţilor României , a elementelor naturale cu valoare deosebită sub aspectul resurselor teritoriale, valorizarea  patrimoniului etno-cultural şi arheologic şi oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice.

 

Activitatea A.1: Cartografierea și evaluarea stării de conservare a ecosistemelor de pădure și de zone umede din arealul Parcului Natural Porțile de Fier.

Studiul elaborat pune la dispoziția administrației parcului o imagine clară și abordată științific a arealului ecosistemelor naturale, cu o descriere detaliată a elementelor caracteristice pe tipuri și subtipuri de ecosisteme, a factorilor perturbatori ce acționează negativ asupra stării de conservare favorabilă a acestora, precum și a măsurilor ce trebuie întreprinse pentru diminuarea/stoparea apariției acestor fenomene și a efectului lor. În urma parcurgerii fazei de teren,  prezintă arealul populațiilor speciilor alogene invazive, a modului în care acestea afectează ecosistemele naturale autohtone, precum și măsurile de intervenție pentru realizarea echilibrului ecologic care permite o stare de conservare favorabilă. Astfel, administrația parcului în urma încheierii activității A1, are  la dispoziție o imagine a stării actuale de conservare a ecosistemelor naturale, precum și un instrument științific elaborat pentru a putea realiza un management corespunzător asigurării unei stări de conservare favorabilă a ecosistemelor naturale.

 20161019 17275120161019 17325120161027 12020020161027 12031420161027 12053320161027 13172520161027 13184920161027 13321220161027 14513020161027 16182320161114 12050420161114 120535Alburnus alburnusAmeiurus nebulosus 2Aspius aspius 3Barbus petenyiBarbus petenyi 1Carassius gibelio 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

Studiu privind evaluarea starii de conservare a ecosistemelor din arealul PNPF cuprinde: un raport detaliat cu speciile alogene identificate, distribuția acestora în teritoriu, modul de influență asupra ecosistemelor/habitatelor naturale și asupra altor specii autohtone, dar și efectele lor din punct de vedere socio-economic și sanogen, posibilități de extragere a acestora în scop economic, precum și măsuri de combatere și metodologia de aplicare a acestora. Studiul mai cuprinde și următoarele hărți: 7 hărți cu tipuri mari de ecosisteme (agroecosisteme, ecosisteme de pădure, ecosisteme de tufărișuri, ecosisteme de pajiști, ecosisteme de stâncării, ecosisteme de zone umede, ecosisteme acvatice), câte o hartă cu distribuția în arealul parcului a fiecărui subtip de ecosistem, o artă cu distribuția tuturor  subtipurilor de ecosisteme din arealul parcului, 16 hărți cu principalele tipuri de activități economice suportate de ecosistemele naturale, corespunzătoare celor 16 unități teritorial-administrative cu teritorii în arealul Parcului Natural Porțile de Fier, 16 hărți cu distribuția speciilor alogene.

 

Activitatea A.2: Proiectarea sistemului de monitorizare a ecosistemelor de pădure și zone umede, expuse riscului de pierdere a biodiversității.

Proiect tehnic bine elaborat, cu detalii tehnice și materiale care să asigure o eficiență maximă a sistemului de monitorizare.

Elaborarea proiectului tehnic a parcurs cronologic 2 faze de execuție:

a.)faza de teren, de documentare și parcurgere a locațiilor de amplasare a componentelor sistemului, pentru studiul și calculul condițiilor concrete de la fața locului, condiții care pot influența detaliile tehnice de execuție și consumurile materiale;

 

          

 IMG 0767IMG 0774IMG 0788IMG 0817IMG 0857IMG 0905IMG 0935IMG 0941IMG 0943IMG 0946IMG 0966IMG 1010

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


 

          b.)faza de birou, de analiza a datelor detaliate din teren, de elaborare a documentației, de verificare a acesteia în scopul predării către beneficiar.

 

Activitatea A.3: Semnalizarea vizuală a limitelor zonelor umede: Ostrov Moldova Veche, Insula Calinovăț, Divici-Pojejena și Balta Nera-Dunăre

În urma edificării vizibile a limitelor perimetrale ale acestor zone s-a reușit conștientizarea comunitățile locale și vizitatorilor despre existența unor ecosisteme naturale protejate. Deasemeni, s-a facilitat activitatea personalului administrației parcului de depistare și sancționare a unor eventuale activități antropice ilegale și nu s-au mai înregistrat cazuri de braconaj piscicol în perimetrul acestor zone.

În urma activității implementate a rezultat un număr de 4 arii de protecție specială avifaunistică, cu ecosisteme de zone umede, cu limite materializate prin panouri pe zona terestră și cu geamanduri în zona umedă.

Panourile avertizoare au fost amplasate pe limitele terestre doar pe o porțiune a  două arii de protecție specială avifaunistică, Divici-Pojejena și Balta Nera-Dunăre, restul limitelor acestora, precum și a celorlalte două areale protejate având doar limite acvatice. Amplasarea panourilor avertizoare s-a făcut din 500 în 500 de metri, pe o porțiune de 1 km pentru arealul Balta Nera-Dunăre și pe o prțiune de 11 km pentru Divici-Pojejena. S-a amplasat un număr total de 26 panouri avertizoare, din care 3 buc pentru arealul Balta Nera-Dunăre și 23 buc. Pentru arealul Divici-Pojejena.

 DSC02938DSC02942DSC02944DSC02947DSC02951DSC02956DSC02959

 

 

 

 

 

 

 

 

Geamandurile avertizoare, s-au amplasat  pe porțiunile acvatice a celor 4 areale protejate, la o  distanța de 300 m una de cealaltă, astfel: pe o porțiune de 9,6 km pe perimetrul ostrovului Moldova Veche, pe o porțiune de 9,9 km pe perimetrul Divici-Pojejena, pe o porțiune de 2,4 km pe perimetrul Insula Calinovăț și pe o porțiune de 2,1 km pe perimetrul Balta Nera-Dunăre. Așadar s-a amplasat un număr total de 80 geamanduri, din care:32 buc. pentru Ostrov Moldova Veche, 33 buc. pentru Divici-Pojejena, 8 buc pentru Insula Calinovăț și 7 buc pentru Balta Nera-Dunăre. Geamandurile s-au ancorate cu cabluri metalice oțelite și plastifiate ( pentru rezistență la apă) de lesturi paralelipipedice din beton armat cu greutate de cca.90 kg.

DSC04658DSC04675DSC04718DSC04721DSC04768DSC04775DSC 2067

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea A.4: Crearea unui sistem de monitorizare a ecosistemelor de pădure și zone umede expuse riscului pierderii biodiversității.

Avea ca rol creerea unui sistem de monitorizarea în timp real a acestor zone pentru a se putea vizualiza fenomenele perturbatoare (incendii și braconaj piscicol) ce acționează asupra biodiversității acestor ecosisteme.

Lucrarea în sine consta în amplasarea în teren a 10 camere de monitorizare, din care: 5 camere pentru monitorizarea/supravegherea ecosistemele de pădure și 5 camere pentru monitorizarea/supravegherea ecosistemele de zone umede. Aceste camere urmau a transmite imagini în timp real la un centru de comandă amplasat la sediul administrației parcului, erau sensibile la semnalarea focului și fumului și urmau a alerta operatorul de la centrul de comandă.

Activitatea nu s-a realizat din următoarele motive:

-neobținerea aprobărilor/avizelor (pentru amplasarea celor 10 locații a sistemului de monitorizare),

-lipsa avizului C.T.E. de pe lângă Ministerul Comunicațiilor conform HG 941/2013 la momentul demarării procedurii de achiziție (obținerea avizului C.T.E. a dus la întârzierea demarării procedurii cu aproximativ o lună),

-schimbarea legislației achizițiilor publice (stoparea pe termen de o lună a SEAP-ului) și

-respingerea de către A.N.A.P. de mai multe ori a documentației de atribuire. Au fost motive întemeiate și justificate de a nu putea realiza și finaliza achiziția și activitatea A4  ”Crearea unui sistem de monitorizarea ecosistemelor de pădure și zone umede expuse riscului pierderii biodiversității”.

 

Activitatea A.5: Ecologizarea zonelor umede: Ostrov Moldova Veche, Insula Calinovăț, Divici-Pojejena și Balta Nera-Dunăre

este o activitate care a  înbunătățit aspectul peisagistic al acestora dar a dus și la îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor de zone umede, prin îndepărtarea deșeurilor din perimetrul acestor zone. Deasemeni, efectuarea frecventă, cu regularitate și mediatizarea unor asemenea acțiuni, a dus la creșterea gradului de conștientizare a comunităților locale și la crearea unui spirit civic corespunzător. Acțiunea continuă periodic ( lunar) pe cheltuiala promotorului de proiect, efectele acesteia fiind evidente și vizibile.

Ecologizare zona umedă Balta Nera - Dunăre

 123456

 

 

 

  

 

 

 

Ecologizare Divici - Pojejena

DSC04546DSC04547DSC04548DSC04549

 

 

 

   

Ecologizare Insula Calinovăț

DSC04556DSC04557DSC04558DSC04573DSC04574DSC04575DSC04577DSC04578DSC04584DSC04588DSC04589DSC04598

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecologizare Ostrov Moldova Veche

 

DSC04447DSC04450DSC04455DSC04458DSC04463DSC04471DSC04476DSC04481DSC04487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementarea activității a constat în efectuarea de deplasări periodice, în perimetrul acestor zone, strângerea și colectarea deșeurilor din plastic, transportul acestora la locul de pachetizare, pachetizarea și predarea la centrele de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Au fost  efectua câte 4 asemenea acțiuni/ an calendaristic  în fiecare din cele 4 areale protejate, cu participarea întregului personal salariat al unității și cu voluntarii din zonă.

     Pentru implementarea activității au fost achiziționate:

     -40 buc tricouri personalizate cu inscripția ”Patrula verde”

     -40 buc șepci personalizate cu inscripția ”Patrula verde”

     -100 buc seturi saci plastic de unică folosință, de 60 litri;

     -100 buc seturi mănuși de unică folosință;

     -1 presă de balotare a deșeurilor din plastic;

 20160323 10432020160323 10462920160323 10481920160323 10483520160325 09403320170504 16054620170504 170007A5 4SAPCASAPCATRICOUTRICOU FATA VERSO

  

 

 

 Activitatea A.6: Acțiuni de intervenție rapidă pentru stoparea fenomenelor de deteriorare a ecosistemelor de pădure și de zone umede expuse riscului.

A6 este o activitate în urma căreia s-a stopat/diminuat intensitatea apariției fenomenelor perturbatoare precum și  diminuarea efectelor acestora asupra stării de conservare a ecosistemelor de pădure și zone umede; Intervenția rapidă, periodică, în cazul producerii fenomenelor/acțiunilor distructive a fost esențială și a avut ca efect reducerea/diminuarea  acțiunilor antropice distructive și a efectelor acestora asupra biodiversității ecosisitemelor de pădure și ecosistemelor acvatice. Deasemeni, aplicarea promptă a măsurilor legale coercitive în sarcina celor vinovați de producerea unor asemenea fenomene/acțiuni constituie un exemplu pentru restul comunităților locale descurajându-se provocarea/desfășurarea acestora.

Pentru implementarea activității au fost achiziționate:

-4 buc.ATV 6x6, cu 4 echipamente de protecție;

-8 buc recipiente metalice pentru apă;

-1 buc. auto 8+1 locuri ptr.deplasare rapidă;

-1 buc. ambarcațiune de 6 persoane, cu motor, ptr.intervenție rapidă la cazurile de braconaj.

A6 01 A6 2A6 02 A6 3A6 03 A6 4A6 04 DSC04485A6 05 DSC04490A6 06 DSC05948A6 07 DSC05954A6 08 IMG 2107A6 09 IMG 2108A6 10 IMG 2109A6 11 IMG 20151005 155031A6 12 IMG 20151005 155053A6 13 IMG 20151005 155117A6 14 IMG 20151007 200751A6 15 IMG 20151007 200802A6 16 IMG 20160414 114436A6 17 IMG 20160414 114455A6 18 IMG 20160414 114520A6 19 IMG 20160811 151731A6 20 IMG 20160823 201325A6 21 IMG 20161118 093236A6 22 IMG 20161118 093303A6 23 IMG 20161118 093314A6 24 IMG 20161118 093404A6 25 IMG 20161118 093540A6 26 IMG 20161118 093733A6 27 IMG 20161118 113432 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiunile de intervenție rapidă au fost efectuate de către rangerii parcului începând cu luna iunie 2016 și s-a finalizat în luna noiembrie 2016, prin realizarea a 318 actiuni de patrulare.

 

Activitatea A.7: Conștientizarea comunităților locale și a factorilor de decizie locali privind măsurile de protecție a ecosistemelor de pădure și de zone umede.

A7 a contribuit la creşterea nivelului de conştientizare dar şi a numărului de indivizi mai conştienţi din rândul comunităţilor locale şi al factorilor de decizie locali în ceea ce priveşte importanţa ecosistemelor naturale dar şi a măsurilor concrete de aplicat pentru asigurarea unei stări de conservare favorabilă acestora, în beneficiul activităților economice locale. Am constatat deasemeni o atitudine mai responsabilă a comunităților locale în ceea ce privește starea de conservare a ecosistemelor de pădure și de zone umede precum și faptul că sprijină administrația parcului în depistarea făptuitorilor unor asemenea acțiuni.

La acțiunile de conștientizare, din cele 43 de acțiunii prevăzute în cadrul proiectului, au fost realizate:

-31 acțiuni, de către angajații parcului. La aceste acțiuni s-au distribuit localnicilor materiale publicitare (pliante și pixuri).

-12 acțiuni cu reprezentanții aleși ai UAT-urilor

Totalizând un număr 807 persoane din care 187 persoane din conducerile administrative ale u.a.t si  620 persoane din comunitățile locale din arealul parcului.

A7 01 20170412 085852A7 02 20170412 101053A7 03 20170412 102013A7 05 DSC04210A7 06 DSC04320A7 08 PANO 20160211 101834 A7 04 20170413 093023

 

 

 

 

 

  

 Organizare conferință încheiere proiect ca și activitate s-a făcut în luna aprilie 2017, cu reprezentanți ai comunităților locale și invitați ai ariilor protejate din țară cît și reprezentanți ai Regiei Naționale a Pădurilor.

  

  

 A7 09 20170405 084435A7 10 20170405 084535A7 11 20170405 095148A7 12 20170405 095207A7 13 20170504 160608A7 14 MAPA CONFR FINALA 2A7 15 MAPA CONFR FINALA 3A7 16 MAPA IMITATIE PIELEA7 18 PIX 1  POINTERA7 19 PIX 2  MEMORY STIK

  

 

 

 

 

Prezentare conferinta finala.  

Pliant 1

Pliant 2 

  

Activitatea A8.: Managementul Proiectului.

        Managementul Proiectului, urmează a se realiza la sediul R.N.P.Romsilva-Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier R.A. iar publicitatea proiectului, urmează a se realiza în 2 publicații de interes regional, pe pagina web a R.N.P.Romsilva-Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier R.A. precum și pe o pagină web dedicată implementării proiectului

 Sustenabilitate proiect 2020-2021