Parcul Natural Porţile de Fier

Informaţii generale

"Măsuri de conservare a ecosistemelor de pădure și de zone umede din arealul Parcului Natural Porțile de Fier"  finanțat în cadrul programului RO02 - 'Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor', Apelul pentru propuneri de proiecte nr. 3 finanțat prin Granturi SEE 2009-2014.

Suma alocată și modul de finanțare:

Valoarea totală eligibilă a proiectului ce face obiectul finanțării acordate de Operatorul de Program este de maxim 8.483.041 Lei (opt milioane patru sute optzeci și trei de mii patru zeci și unu) respectiv 1.909.089,9 (un milion nouă sute nouă mii opt zeci și nouă virgulă nouă) Euro, echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă a Proiectului, după cum urmează:

Valoarea totală a proiectului (Euro)

Valoarea totală eligibilă a Proiectului

(Euro)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din MF SEE (85%) (Euro) Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (15%) (Euro) Valoarea neeligibilă (Euro)
1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
1.909.089,9 1.909.089,9 1.622.726,42 286.363,48 0
Valoarea totală a proiectului (RON)

Valoarea totală eligibilă a Proiectului

(RON)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din MF SEE (85%) (RON) Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (15%) (RON) Valoarea neeligibilă (RON)
1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
8.483.041 8.483.041 7.210.584,85 1.272.456,15 0

Curs inforeuro corespunzător lunii în care s-a semnat contractul de finanțare:

1 Euro = 4,4435

 

Acronimul proiectului: CONS ECO

Proiectul va fi implementat în:

Regiunea: 4 Sud-Vest şi 5 Vest

Judeţul: Caraş-Severin şi Mehedinţi

Localitatea: Judeţul Caraş-Severin: Berzasca, Cărbunari, Gârnic, Moldova Nouă, Pojejena, Sicheviţa, Socol,   Şopotu Nou şi Topleţ;

                   Judeţul Mehedinţi: Brezniţa-Ocol, Drobeta-Turnu Severin, Dubova, Eşelniţa, Iloviţa, Orşova şi Sviniţa.

Data de începere: 30 iunie 2015   Data estimată de finalizare:  30 aprilie 2016

 

Obiectivele proiectului:Obiectivul general al proiectului este implementarea de soluții în problema degradării  ecosistemelor de pădure și de zone umede din arealul Parcului Natural Porțile de Fier și stoparea pierderii biodiversității acestora. Acest obiectiv se va realiza prin următoarele obiective specifice:

Obiectiv specific 1:Îmbunătățirea  stării de conservare a ecosistemelor de pădure și de de zone umede din arealul Parcului Natural Porțile de Fier.

Obiectiv specific 2: Crearea unui sistem de intervenție rapidă pentru stoparea fenomenelor care degradează ecosistemele de pădure și de zone umede expuse riscului.

Obiectiv specific 3: Informarea și sensibilizarea comunităților locale și a factorilor de decizie locali cu privire la beneficiile furnizate de serviciile ecosistemelor de pădure și de zone umede precum și cu privire la importanța menținerii acestora într-o stare bună

Activităţile proiectului: Activităţile proiectului planificate a se implementa potrivit propunerilor şi graficului de implementare, în vederea realizării obiectivelor mai sus menţionate, sunt următoarele:

Activitatea A.1:Cartografierea și evaluarea stării de conservare a ecosistemelor de pădure și de zone umede din arealul Parcului Natural Porțile de Fier.

Activitatea A.2:Proiectarea sistemului de monitorizare a ecosistemelor de pădure și zone umede, expuse riscului de pierdere a biodiversității.

Activitatea A.3:Semnalizarea vizuală a limitelor zonelor umede: Ostrov Moldova Veche, Insula Calinovăț, Divici-Pojejena și Balta Nera-Dunăre

Activitatea A.4:Crearea unui sistem de monitorizare a ecosistemelor de pădure și zone umede expuse riscului pierderii biodiversității.

 Activitatea A.5:Ecologizarea zonelor umede: Ostrov Moldova Veche, Insula Calinovăț, Divici-Pojejena și Balta Nera-Dunăre

Activitatea A.6: Acțiuni de intervenție rapidă pentru stoparea fenomenelor de deteriorare a stării de conservare a ecosistemelor de pădure și de zone umede expuse riscului. (incendii, braconaj piscicol).

Activitatea A.7:Conștientizarea comunităților locale și a factorilor de decizie locali privind măsurile de protecție a ecosistemelor de pădure și de zone umede.

Activitatea MP:Managementul Proiectului.

Rezultatele aşteptate (cuantificate):  În urma implementării activităţilor mai sus menţionate preconizăm obţinerea următoarelor rezultate, grupate pe activităţi:

Rezultat activitatea A.1:Studiu privind evaluarea stării de conservare a ecosistemelor de pădure și de zone umede din arealul Parcului Natural Porțile de Fier precum și identificarea și cartarea speciilor alogene invazive din arealul Parcului Natural Porțile de Fier.

Rezultat activitatea A.2:Proiect cu detalii de execuție a sistemului de monitorizare a ecosistemelor de pădure și de zone umede expuse riscului pierderii biodiversității.

Rezultat activitatea A.3: 4 arii de protecție specială avifaunistică, cu ecosisteme de zone umede, bine delimitate și semnalizate: Ostrov Moldova Veche, Insula Calinovăț, Divici-Pojejena și Balta Nera-Dunăre;

Rezultat activitatea A.4:Sistem de monitorizare a ecosistemelor de pădure și de zone umede expuse riscului pierderii biodiversității;

Rezultat activitatea A.5: 4 ecosisteme de zone umede făfă deșeuri din plastic

Rezultat activitatea A.6: Diminuarea/stoparea efectelor fenomenelor care afectează starea de conservare a ecosistemelor de pădure și de zone umede;

Rezultat activitatea A.7: Creșterea gradului de conștientizare a comunităților locale și a factorilor de decizie locali privind măsurile de protecție a ecosistemelor de pădure și de zone umede;

Rezultat activitatea MP: Proiect implementat în bune condiţii calitative şi la termenele stabilite prin graficul de activităţi,bine mediatizat și cu obiective realizate.